Wat is autisme? In onze woorden…

Read Time4 Minutes, 18 Seconds

Wat is autisme? De uitdaging is om dit zo makkelijk mogelijk te omschrijven. Wat ons betreft is er bijna niets zo complex als autisme. Vooral omdat er zo ontzettend veel verschillende kenmerken zijn die iemand in meer of mindere mate vertoont. Bij het ene kind merk je op dat het geen oogcontact maakt, maar dat hoeft niet voor alle kinderen met autisme zo te zijn. Daarom houden we de theorie beknopt, geen mens is het hetzelfde dus het blijft een ontdekkingsreis.

Wat is autisme?

De verzamelnaam voor de verschillende vormen van autisme is Autisme Spectrum Stoornis, ASS. Hieronder vallen Klassiek autisme, Asperger en PDD NOS. Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis. Kinderen die autisme hebben ontwikkelen zich anders dan hun leeftijdsgenoten, op een ander tempo en in een andere volgorde. Kinderen met ASS vertonen beperkingen in de sociale communicatie en interactie. :

  • Tekorten in de sociaal- emotionele wederkerigheid: Kinderen met autisme hebben vaak moeite met sociale contacten. Zo vinden zij het bijvoorbeeld lastig om te wachten op hun beurt, of het meegaan in het spel van een ander kind.
  • Tekorten in de non- verbale communicatie binnen de sociale omgang: Kinderen met autisme kunnen non- verbale communicatie vaak wat minder goed begrijpen. Hierdoor is het aangaan van contact voor hen wat moeilijker.
  • Bij kinderen met ASS is vaak sprake van stereotiepe patronen van gedrag; stereotiepe spraak, bewegingen, routines: Herhalingsgedrag kan bijvoorbeeld zijn het continu open en dicht doen van de deur of lichtknopje aan en uit doen. Veel kinderen met autisme fladderen ook met hun handen.
  • Zij hebben vaak moeite met veranderingen: Voor kinderen met autisme is het belangrijk om vaste patronen en structuur te hebben, dit geeft hen een gevoel van veiligheid en rust. Als je deze voorspelbaarheid verstoort, door bijvoorbeeld vandaag via een andere route naar school te fietsen dan kan dat veel onrust veroorzaken.

wij en autisme

Voorbeeld uit de praktijk

Je kunt hieronder het voorbeeld van Jim lezen. Jim is een jongetje van zes jaar oud met autisme en hecht veel waarde aan structuur.

Jim heeft thuis een klein gietertje waarmee hij de plantjes water mag geven. Hij weet precies wanneer dat mag, want mama zet de gieter dan klaar op de vensterbank. Als hij op de BSO is, ziet hij in de vensterbank een gietertje staan. Hij rent met de gieter naar de kraan en begint vervolgens fanatiek de planten water de geven. De leidster wordt boos en zegt: ”Nee Jim, dat mag je niet zomaar doen, nu hebben de plantjes te veel water gekregen!” Jim wordt vreselijk boos.” Maar dat moet! Als de gieter er staat dan moet ik altijd de plantjes water geven!”

Wat is autisme; cognitieve verklaringsmodellen

Cognitieve verklaringsmodellen

Autisme is een stoornis in de informatieverwerking.

Er zijn drie cognitieve psychologische theorieën over autisme:

  • Theory of mind: Het vermogen je te verplaatsen in de gedachten en intenties van anderen. Kinderen met autisme hebben hier moeite mee.
  • Centrale Coherentie: Het vermogen van alles wat je ziet, hoort, voelt of ruikt samen te voegen tot een geheel. Alle informatie die binnenkomt kun je zien als puzzelstukjes. Kinderen met autisme moeten eerst alle stukjes verbinden om tot een zinvol geheel te komen. Daarom duurt het verwerken van informatie soms wat langer, of duurt het even voordat je een antwoord krijgt.
  • Executieve Functies: Kinderen met autisme hebben vaak moeite met plannen en organiseren. Soms missen zij de vaardigheid om zelf oplossingen te zoeken en na te denken over wat goed ging en waar nog verbetering nodig is.

Wat is de oorzaak?

Hoewel de precieze oorzaak van autisme niet bekend is, speelt erfelijkheid een grote rol. De opvoedingsvaardigheden of het gedrag van de ouders kunnen er dus niet voor zorgen dat een kind autistisch wordt.

Marjorie: Toen ik hoorde dat mijn kind ASS had, begon ik ineens enorm aan mezelf te twijfelen als moeder. Heb ik iets verkeerd gedaan? Ligt het aan mij? Toen ik las dat autisme erfelijk was, kwamen er weer heel andere vragen omhoog. Binnen mijn familie komen ADHD en PDD- NOS voor, dus wellicht zit het in mijn genen.

Patrick: Ik vond het nogal schokkend om te ontdekken dat erfelijkheid een grote rol speelt. Ik kende niemand met autisme, en al helemaal niet binnen de familie. Van autisme wilde mijn familie in eerste instantie niet echt veel weten. Ik denk ook omdat zij niet zo goed wisten wat autisme was. Nu staan ze er wat meer voor open, dit is vooral gekomen omdat mijn vrouw en ik er nooit een geheim van hebben gemaakt. Bij vragen waren wij altijd bereid om uitleg te geven. Achteraf zie ik dat het binnen onze Surinaamse cultuur ook best wel een taboe is. Een kind is gewoon druk en moet vooral veel sporten en spelen.

Er zijn grote verschillen tussen kinderen met autisme. Een deel heeft een verstandelijke beperking, de meesten hebben een normale of hoge intelligentie. Sommige kinderen willen geen contact aangaan, anderen willen dat juist wel.

Zoals je kunt lezen, is autisme best lastig te uit te leggen. Daarom ben ik ook van mening dat praktijkvoorbeelden veel leerzamer zijn dan theorie. Door dit blog heen, lees je verschillende stukjes uit ons boek: Wij en autisme. Bewust een combinatie tussen theorie en praktijk.

0 0
Volg en like ons:
error

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *